Het bestuur van RV Wolfslaar heeft momenteel een aantal vacante functies.

Hierdoor kunnen zich voor de Algemene Ledenvergadering in 2019 nog leden verkiesbaar stellen voor een positie in het bestuur. Heb je zin, tijd en energie om de vereniging te steunen met een rol in het bestuur? Stel je dan tenminste 1 dag voor de vergadering kandidaat voor een bestuursfunctie.

Huidig bestuur

Voorzitter Margaret de Geus
Vice-voorzitter Vacant
Penningmeester Monique Bartelds
Secretaris Linda Schuurmans
Wedstrijdsecretaris Margaret de Geus
Bestuurslid Virginie Ninaber van Eijben

Dit betekent dat je je voor vragen over de georganiseerde activiteiten en wedstrijden, de ledenadministratie, KNHS-zaken en je lidmaatschap kan richten tot Margaret. Met vragen over financiële zaken kun je bij Monique terecht.  De leden zullen over de data van de wedstrijden en andere activiteiten geïnformeerd worden via de mail, de website en/of de Facebook pagina van de vereniging. Hou deze dus goed in de gaten! Wedstrijddata zijn altijd te vinden op de kalender van de KNHS, Startlijsten.nl en kring de Baronie.